Reklamacje

Jak wygląda proces reklamacji towaru?

 1. Prześlij reklamowany produkt na adres:
  AZ Elektro
  ul. Dworcowa 39
  42-282 Jacków
 2. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do reklamacji.

Masz pytania? Napisz do nas na adres azelektro.sklep@gmail.com

WAŻNE INFORMACJE

  • Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
  • Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
  • W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub niezgodność towaru z umową.
  • W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada).

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków reklamacji znajdują się w Regulaminie